moonplanet: Nymph, Odysseus and Trojan horse from my story at http://moonplanet.dreamwidth.org/38646.html (opzoeknaarodysseus)
[personal profile] moonplanet
(Ik heb geen/zo min mogelijk spoilers in mijn recensie geschreven)

Titel: De eed van Odysseus (op Librarything, op Hebban.nl, op Goodreads)
Oorspronkelijke titel: Il mio nome è Nessuno. Il giuramento
Auteur: Valerio Massimo Manfredi
Vertaler: Jan van Geldrop
Illustrator voorkaft: Diana Manfredi
Taal: Nederlands, oorspronkelijk Italiaans
Serie: Mijn naam is Niemand #1 (totaal 3 delen volgens de site van de auteur, maar deel 2 gaat wel over Odysseus zelf, en deel 3 is een thriller die zich afspeelt in de jaren '70 van de twintigste eeuw)
Soort uitgave: paperback
Aantal pagina's: 381
Uitgever: Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam
Jaar van publicatie: origineel Italiaans 2013, mijn editie 2014 (1e Nederlandse editie)
ISBN-nummer: 9789025303419
Trefwoorden: Odysseus, Ilias, oorlog om Troje
Waarom ging ik het lezen: Odysseus <3 Ik zag het boek in de uitverkoop-bak van de lokale boekwinkel en het viel me op omdat er in grote letters "Mijn naam is Niemand" op stond (en de oranje kaft hielp ook wel mee). Dat moest wel met Odysseus te maken hebben :O Dat was inderdaad ook zo, dus toen moest het boek wel mee...
Aanrader: Ja! Ook voor mensen die nog nooit Homeros hebben gelezen. Het is sowieso een goed boek :D Ik heb meteen deel 2 besteld nadat ik dit boek uit had...

Korte samenvatting:
Odysseus groeit op het eiland Ithaca op. Van zijn vader, de koning van Ithaca en een paar andere eilanden in de buurt, leert hij de dingen die nodig zijn om koning te kunnen worden. Op andere eilanden, buiten hun koninkrijk, ontmoet Odysseus de mensen die later in zijn leven nog een grote rol gaan spelen, zoals Penelope (waar hij meteen verliefd op wordt), Helena (om wie de Trojaanse oorlog uiteindelijk zal beginnen), Achilles, Ajax en andere helden die samen met hem zullen vechten in de oorlog tegen Troje.
Ook al probeert Odysseus het te voorkomen, uiteindelijk moeten ze wel tegen Troje ten strijd trekken. Er wordt een grote legermacht verzameld en daarop volgt de tienjarige belegering van Troje.

Achterkanttekst:
Odysseus, de man van duizend listen, vereeuwigd door Homerus, onsterfelijk als een god: bestsellerauteur Valerio Massimo Manfredi geeft hem een stem in het adembenemende Mijn naam is niemand.
De slimme Odysseus brengt zijn kindertijd door op het onherbergzame Ithaca. Al snel wordt duidelijk dat hem een roemrijker toekomst wacht dan de gemiddelde sterveling. In het eerste deel van Mijn naam is niemand volgen we de held van zijn jeugd tot de tragische val van Troje. Hij ontmoet een bonte stoet van bekende en minder bekende helden uit de Griekse mythologie en de Ilias. De liefde voor zijn vrouw Penelope, de onverschrokkenheid van helden als Achilles en Ajax, de moederlijke zorgen van zijn voedster Euryclea, de overweldigende schoonheid van Helena: een staalkaart van Manfredi's meeslepende epos, waarvan Odysseus de spil vormt.

Eerste alinea van hoofdstuk 1 (er zit nog een proloog voor):
Ze noemden mij Odysseus, want dat had mijn grootvader Autolycus, de koning van Acarnanië, zo bepaald bij zijn bezoek aan het paleis een maand na mijn geboorte. En spoedig begon ik te beseffen dat anderen een vader hadden en ik er geen had. 's Avonds vroeg ik voor het slapengaan aan mijn voedster: 'Maia, waar is mijn vader?'
'Hij is met de andere koningen en strijders vertrokken op zoek naar een schat in een ver land.'
'En wanneer komt hij terug?'
'Dat weet ik niet. Niemand weet het. Wie naar zee gaat, weet nooit wanneer hij terugkomt. Er zijn stormen, piraten, klippen. Het kan gebeuren dat een schip ten onder gaat en dat sommigen zich redden door naar land te zwemmen. Maar daarna moeten ze wachten tot er een ander schip voorbijkomt en dat kan maanden, jaren, duren. Als er dan een piratenschip stilhoudt, neemt het hen gevangen en verkoopt ze als slaven in de eerstvolgende haven. Het is een gevaarlijk leven, dat van zeeman. De zee verbergt vreselijke monsters en geheimzinnige schepsels die in de diepte leven en in maanloze nachten naar boven komen.... Maar nu moet je slapen, kleine.'

Over de eerste alinea/pagina:
Deze pagina bevat veel dialoog, maar andere pagina's juist meer beschrijvingen of de gedachten van Odysseus (aangezien hij het verhaal verteld).

Recensie:
Verhaal:
Voor mensen die bekend zijn met Homeros: dit boek beschrijft de gebeurtenissen van de Ilias, maar dan verteld door Odysseus zelf.
Ook voor mensen die het originele verhaal niet hebben gelezen, geeft het een goed beeld van waar de Ilias over gaat. In plaats van de dichtvorm waarin het origineel is geschreven, leest "De eed van Odysseus" als een spannend verhaal. Er zijn natuurlijk wel veel dingen toegevoegd om het beter in deze vorm te laten passen. Het verhaal begint bijvoorbeeld bij de jeugd van Odysseus, hoe hij opgroeit en hoe hij Penelope ontmoet. In de Ilias spelen de goden ook een grote rol, maar in deze versie komt vooral naar voren dat de goden wel een belangrijke rol spelen in de gedachten van de mensen, maar dat de meeste gebeurtenissen wel op een realistische manier te verklaren zijn. Sommige gebeurtenissen niet - maar dat past goed in de belevingswereld van Odysseus.

Een groot deel van het boek wordt besteed aan Odysseus' leven op zijn thuiseiland Ithaca (waarom niet gewoon "Ithaka"?) en aan wat de gebeurtenissen waren die de aanleiding vormden tot de Trojaanse oorlog. Ook wordt het hele verloop van de tienjarige oorlog tegen Troje beschreven, tot het moment waarop deze eindigt en iedereen terug kan keren naar huis. De oorlog duurt lang en dat is ook te merken aan Odysseus. Aan het begin zijn ze nog optimistisch, maar hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het voor iedereen is om gemotiveerd te blijven.
Homeros beschrijft in de Ilias alleen een deel van de oorlog, dus er is veel extra verhaal te vinden in "De eed van Odysseus". Alles wat dit boek toevoegt aan verhaal, sluit ook goed aan bij de rest van wat er gebeurt in de Ilias en Odyssee. Ook komen de personages uit andere Oud-Griekse verhalen voor, zoals de Argonauten en Herakles (de generatie van Odysseus' vader).

Schrijfstijl:
De auteur heeft, volgens zijn nawoord, geprobeerd de zinnen te laten lijken op die van Homeros (een "onopgesmukte zinsbouw door af te zien van ingewikkelde volzinnen en abstracte begrippen"). Als je Homeros hebt gelezen, merk je dat inderdaad al tijdens het verhaal, zeker aan bepaalde zinsconstructies. Toch heb je bij het overgrote deel van de tekst niet het idee dat de auteur Homeros' schrijfstijl probeert na te doen. Zijn zinnen lezen vlot, zijn niet te lang en er worden ook geen overdreven moeilijke woorden gebruikt.

Het grote verschil met Homeros' verhaal is dat dit verhaal wordt verteld door Odysseus zelf, dus in de eerste persoon enkelvoud. Je leest dus ook Odysseus' gedachten en van de gebeurtenissen waar hij zelf niet bij is, krijg je alleen te lezen wat Odysseus daarover te horen krijgt van anderen.

Wel worden er af en toe Oud-Griekse woorden gebruikt, maar de betekenis wordt altijd snel duidelijk. Achterin staat ook nog een lijst met namen (van personages en plaatsen), al was het misschien handiger geweest om deze lijst voorin het boek te zetten.
Wel was het gebruik van Griekse en Latijnse naam-uitgangen inconsistent. Er werden bijvoorbeeld de Griekse vormen "Ilion" en "Odysseus" gebruikt, maar ook "Menelaüs" (in plaats van "Menelaos") en "Olympus" (in plaats van "Olympos"). Ik weet niet of dit in het origineel ook zo inconsistent is, of dat de Nederlandse vertaler hiervoor heeft gekozen omdat de Latijnse vormen in het Nederlands bekender zijn, maar gezien de locatie waar het verhaal zich afspeelt, zou het mooier geweest zijn om overal de Griekse vormen te gebruiken.

Spelfouten/Typefouten:
Blz 304
Laat hem maar gaan waar hij wil,' =
'Laat hem maar gaan waar hij wil,'

Blz 348
'Wat deze avond op deze plaats gezegd zal worden,' begon ik, 'moet geheim blijven wa\nt ik zal jullie onthullen hoe we in korte tijd de oorlog kunnen winnen.' =
'Wat deze avond op deze plaats gezegd zal worden,' begon ik, 'moet geheim blijven want ik zal jullie onthullen hoe we in korte tijd de oorlog kunnen winnen.'

Conclusie:
Hele goede hertelling van de Ilias vanuit het oogpunt van Odysseus, inclusief meer achtergrondverhaal waardoor Odysseus nog meer tot leven komt.

Herleesbaarheid:
Zeker een boek om nog een keer te lezen! Maar wel in combinatie met deel 2, want ook al weet ik wat er gaat gebeuren in deel 2, na het lezen van het eerste boek wil je toch wel verder lezen... De oorlog is namelijk net afgelopen en Odysseus moet nu aan zijn reis naar huis beginnen.

Links:
- Deze recensie op Hebban.nl.
- Deze recensie op Goodreads.

Soortgelijke boeken/aanraders:
- De Homeros-vertalingen van Bertus Aafjes zijn mijn favoriet! Bijvoorbeeld deze recente uitgave. Er bestaat ook een mooie grote uitgave met foto's, namelijk De Odyssee - Homeros' heldendicht in foto's van Erich Lessing en verzen van Bertus Aafjes, maar dit boek uit 1966 (uitgever: J.W. Becht's Uitgeversmaatschappij) heeft geen ISBN.
- Stormen over Troje (Marion Bradley) - over Cassandra, die juist in Troje woont. Odysseus komt haar ook even tegen in "De eed van Odysseus".

Profile

aoimaboroshi: (Default)
Aoi Maboroshi

December 2009

S M T W T F S
  1234 5
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sat, Jul. 22nd, 2017 06:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios